Finance: Een volledig overzicht van uw geldstromen

Een performant finance systeem

Een correcte en accurate boekhouding is een normaal onderdeel van moderne bedrijfsvoering. U wil immers onmiddellijk zicht hebben op de juiste omzetcijfers, saldi van klanten en uw verplichtingen ten opzichte van BTW of andere administraties. Een overzicht en duidelijke stand van uw openstaande leveranciersbetalingen en uw cashpositie behoren ook tot uw topprioriteiten. Leveren aan klanten met een betalingsachterstand wil u uiteraard ten alle tijden vermijden.

De geïntegreerde finance oplossing maakt dit en meer mogelijk. Verkopen aan uw toonbankkassa worden onmiddellijk gecentraliseerd in de boekhouding, wat een controle van saldi online mogelijk maakt. Betalingen van klanten en leveranciers kunnen via de koppeling met verschillende banken – via Isabel en CODA – rechtstreeks worden ingelezen, wat een juist beeld garandeert.

finance

De koppeling met de Europese VIES database zal de creatie van nieuwe klanten niet alleen veel eenvoudiger maken, ze zorgt er ook voor dat de klant op de juiste manier is aangemaakt: correct BTW nummer, correct adres, correcte rechtspersoon. Op die manier hoeft u zich geen zorgen te maken over de correctheid van bijvoorbeeld uw BTW listing, of andere wettelijke verplichtingen.

Bovendien worden taksen zoals Recupel en Bebat ook effectief als een taks verwerkt, wat er voor zorgt dat ook deze aangiftes correct kunnen afgehandeld worden, en bovendien hebben deze taksen – in tegenstelling tot de vaak gebruikte dummy artikels om dit af te handelen – geen invloed op omzetcijfers of marges.

Het spreekt voor zich dat de finance oplossing voldoet aan alle wettelijke regels terzake, en dat zaken zoals automatische afschrijvingen, boekingsjablonen, analytische boekhouding, budgetten, rappels, intercompany en consolidatie tot de mogelijkheden behoren.

Logo Recupel

Wenst u meer informatie over Dimasys|ERP voor de groothandel?


-------