Skip to content

Productimplementatie

Uw vak begrijpen is essentieel om u beter te helpen in uw Business!

Uw vak begrijpen is voor Infomat een conditio sine qua non voor een vruchtbare en succesvolle samenwerking. Hoe kunnen wij u helpen in uw business als we niet eerst perfect weten hoe uw bedrijf functioneert? Dankzij onze productimplementatie methodologie, gebaseerd op een professioneel projectmanagement, beschikt u over alle troeven om tot een succesvol project en een snelle opstart van uw ERP-systeem te komen

Productimplementatie

Van hardware-infrastructuur tot softwaretoepassing, alles begint met een gedetailleerde studie die ons moet toelaten de behoeften, de woordenschat en de mechanismen eigen aan uw bedrijf goed te begrijpen. Nadien is het uw beurt om een uitgebreide rondleiding door onze producten te krijgen zodat u een globaal zicht krijgt op de mogelijkheden. Vervolgens kan er gevalideerd worden of bijkomende ontwikkelingen en/of materiaal daadwerkelijk vereist zullen zijn. Vanaf dan beschikken we over alle informatie die nodig is om de implementatie te beginnen en hebben we de belangrijkste sleutels voor een geslaagd project in de hand.

Gegevenstransfer vanuit het bestaande systeem

Tijdens, voor of na de ingave en verificatie van de parameters, wordt de conversie van de gegevens van het bestaande naar het nieuwe systeem aangevat. Hiervoor kan u een beroep doen op onze technische specialisten die zullen instaan voor de datatransfer en de eventuele aanpassingen aan documentlay-outs. Daarenboven zal u beschikken over een handig instrument om eventueel nuttige doch ontbrekende gegevens te vervolledigen.

Controle van de gegevens

Om te kunnen voortbouwen op een solide en gezonde basis is het van belang de overgenomen gegevens te verifiëren op hun juistheid. Het is ook daarom dat deze stap in 2 fases wordt uitgevoerd, waarbij de eerste alle gegevens overneemt in een testomgeving. De tweede fase vindt meestal plaats net voor de opstart, na een geslaagde test, en zal de gegevens definitief omzetten naar de productieomgeving van het nieuwe systeem.

Training van de users

Na de overname beschikken we over een complete testomgeving met correcte gegevens, in de door u gebruikte woordenschat en met de processen die aangepast zijn aan uw organisatie. Het is dan ook evident dat de training van de end users in deze omgeving zal plaatsvinden. Een belangrijk voordeel is ongetwijfeld dat de gebruikers geconfronteerd worden met een nieuwe toepassing maar met gegevens die hen vertrouwd zijn. Ze kunnen zich concentreren op het gebruik van de toepassing zelf. Een tweede belangrijk voordeel is dat de training en de confrontatie met de eindgebruikers ook toelaat de final touch te geven aan zowel parametrisatie als gegevensoverdracht.

Applicatieconfigurator

Door gebruik te maken van onze configurator trainen en helpen we u de parameters in te geven die van de toepassing een gepersonaliseerd geheel maken met uw woordenschat en uw werkmethodes. Gedurende deze fase geven wij u advies om de toepassing te optimaliseren en doen wij er alles aan om u autonoom te maken in het gebruik.

Opstart in test

Het moment is gekomen om een echte testfase in te bouwen, wat noodzakelijk is om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onze consultants zullen, in functie van de cultuur van uw bedrijf en de gezamenlijk bepaalde strategie, advies geven over de te hanteren methode.

Reële opstart, roderen, kruissnelheid
Zoals met een nieuwe wagen zullen de eerste kilometers voorzichtig en aftastend gebeuren. Eens dit voorbij, geraakt u stilaan op kruissnelheid en blijven Infomat, onze helpdesk en onze consultants aanwezig voor een langetermijn partnership.

En de toekomst…?

Om onze klanten een concurrentieel voordeel te blijven bieden, besteedt Infomat heel wat middelen aan R&D. Technologie wordt van dichtbij gevolgd, geëvalueerd en indien nuttig geïmplementeerd. Zo haalt u uw voordeel uit nieuwe technologische evolutie, wettelijke wijzigingen en significante toevoegingen en verbeteringen van de toepassing.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk