Skip to content

Taskcentre, messaging & alerting

Stroomlijn uw bedrijfsprocessen met geautomatiseerde taken

Infomat is al jaren een partner van Orbis Software Benelux B.V. 

Het TaskCentre voorziet op een ongeëvenaarde wijze in het rapporteren middels de ‘Management by Exception’ methodiek. Dit betekent dat het programma alleen in actie komt wanneer dit vereist is. Tevens voorziet het TaskCentre in het verder automatiseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen die gebaseerd zijn op bestaande applicaties als Financiële software, CRM, ERP, MRP, HR en Project Management. Dit doet het TaskCentre met name middels voorgedefinieerde taken. Door de modulaire opbouw en de uitgebreide mogelijkheden om een Taak (Task) te definiëren is het TaskCentre in staat om complexe manuele (en vaak terugkerende) handelingen volledig te vervangen. Hierdoor wordt een directe operationele efficiencyverbetering gerealiseerd binnen de gehele organisatie en de gehele informatiestroom binnen elke organisatie.    

DIMASYS Taskcentre

Via het Dimasys Taskcentre kan de gebruiker ervoor zorgen dat het systeem cruciale zaken bewaakt en meldt van zodra ze zich voordoen. Dit product is helemaal vrij voor parametrisatie en als gebruiker kan u zelf de taken instellen die u wil uitgevoerd zien. Het gaat hierbij om zowel interne als externe communicatie. Deze communicatie kan via e-mail, SMS, internet,… gebeuren. De voorbeelden zijn talrijk:

 • Haal elke woensdag om 10u de vervallen openstaande posten op uit de boekhouding en verstuur een rekeninguittreksel via e-mail
 • Van zodra in een vestiging een retour wordt aangemaakt, maak een bericht op en stuur via mail aan de centrale
 • Van zodra een zendnota wordt aangemaakt, verstuur een e-mail of SMS aan de klant met melding dat de goederen vertrekken
 • Wanneer specifiek voor een klant bestelde goederen binnenkomen, stuur een sms aan de eindklant om hem hierover in te lichten.
 • Overloop alle orders waar een minimale marge van x niet werd behaald en zet ze in een lijstje voor de sales manager. Doe dit bijvoorbeeld 1 x per dag
 • Van zodra een kredietlimiet wordt overschreden, blokkeer de klant en stuur een e-mail aan persoon X
 • Meldt alle aankoopprijzen met afwijking van meer dan x % aan de aankoper
 • Van zodra een afspraak wordt gemaakt in de CRM-module, stuur een e-mail aan de klant met bevestiging 
 • Automatische afhandeling van aanmaningen via mail, fax, print afhankelijk van klantgegevens....

Met het TaskCentre introduceren wij een nieuw concept: het CRICI concept. CRICI staat voor:

 • Controleren
 • Rapporteren
 • Informeren
 • Communiceren
 • Integreren

Op het moment dat er binnen een proces één van bovenstaande kernwoorden aan de orde is kan het TaskCentre ingezet worden om dit proces te ondersteunen, te verbeteren of volledig te automatiseren. Het product is gebaseerd op het centrale concept van ‘Tasks’ and ‘Actions’ (Taken en Acties) die voorzien in logische bouwstenen waardoor de noodzaak van complex programmeerwerk overbodig wordt. De gedefinieerde Tasks integreren naadloos met de bestaande infrastructuren en communicatiesystemen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk