Voorraadbeheer: Inzicht in uw aan- en verkoopproces

Maak uw goederenstromen volledig transparant

Schep inzicht in uw hele aan- en verkoopproces met de volgende koppelingen van DIMASYS ERP:

Intercompany transacties

Ongeveer 30% van de DIMASYS gebruikers werkt in een multi-site of multicompany omgeving al dan niet met afzonderlijke juridische entiteiten, verkooppunten of zelfs franchisemeners. Dat betekent dan ook dat intercompany transacties conceptueel in het product zijn voorzien. Door het concept van “spiegelingen” kan ervoor worden gekozen slechts 1 artikelbestand te onderhouden voor alle bedrijven (of voor enkele ervan en andere niet), voor het delen van het klantenbestand, inzage te hebben in elkaars voorraad, enz. Toch kan dit tot op het fijnste niveau worden geparametriseerd (vb. zelfde artikelbestand maar afwijkende prijzen) en volledig volgens de wens van elke afzonderlijke organisatie worden ingericht zonder bijkomende ontwikkelingen.

Ook alle transacties tussen de verschillende vestigingen, bedrijven en centrale kunnen op volledig automatische manier worden afgehandeld. Zo vermijdt u in elk geval dubbele ingave. Een aankooporder van filiaal A bij filiaal B wordt immers automatisch een verkooporder in filiaal B, een zendnota wordt automatisch receptie, enz… wat voor een complete automatisering van deze intercompany processen zorgt.

Ideaal voor bedrijven met meerdere vestigingen of leden van een federatie of inkoopvereniging.

Dynamische min- maxberekening

Zoals elke KMO streeft u ernaar een optimaal voorraadniveau te bereiken en ervoor te zorgen dat u niet teveel voorraad heeft liggen zonder uw uitleveringsgraad naar uw klanten negatief te beïnvloeden. Binnen DIMASYS|ENT beschikt u niet alleen over een klassieke Min en Max voorraad die u zelf kan ingeven op basis van statistieken of ervaring, maar ook over een afzonderlijke module die deze berekeningen voor u dynamisch kan uitvoeren. Al te vaak stelt men immers vast dat een min/max waarde op artikelniveau jaren ongewijzigd blijft omdat het nu eenmaal veel werk is dit te onderhouden. DIMASYS|ENT zal u tussentijds (telkens u het vraagt) volgens vaste of variabele formules (bijvoorbeeld gebaseerd op uw afnamepatroon van de laatste 6 maanden) wijzen op min/max waarden die niet meer relevant zijn en beter kunnen gewijzigd worden. U kunt uiteraard het voorstel aanvaarden, wijzigen of afkeuren.

Variabele locaties

Als groothandel beschikt u over meerdere fysische magazijnen, zoals een gebouw, of ruimtes binnen een gebouw zoals een loskade, bepaalde afdelingen in uw magazijn, of de lichte vrachtwagen van je installateurs.
Dankzij de functie variabele locaties behoudt u een overzicht van uw voorraad zonder dat u zelf het onderscheid moet maken van op welke plek elk deel van de stock zich bevind.

Wenst u meer informatie over onze voorraadbeheer module?


-------