Skip to content

ELECTRO ENGROS


DIMASYS|ENT  ERP live in amper 2 maanden!

Eén van de oudste gebruikers van het ERP-systeem DIMASYS|ENT van Infomat, vinden we terug in Den Haag. In deze Nederlandse kuststad koos ondernemer Frank Van der Wiel al eind de jaren ’90 van de vorige eeuw voor de invoering van DIMASYS|ENT in zijn drie zaken; Oligo, Electro Engros en DLI bv.Start bij Oligo BV

Directeur van der Wiel implementeerde DIMASYS|ENT het eerst bij Oligo in het nabijgelegen Rijswijk. Oligo is gespecialiseerd in railverlichting en is in eigen land marktleider op het vlak van laag Volt halo­geenverlichting. Daarna was de zaak waarmee de familie van der Wiel al ruim tachtig jaar geleden zijn eerste stappen in de electrowereld zette aan de beurt, Electro Engros v.d. Wiel bv, en waarvan Frank al de derde generatie is aan het hoofd van de onderneming.


Electro Engros is een technische groothandel, waar de profes­sional terecht kan voor alle mogelijke elektrische materialen, waaronder heel wat verlichting. Toen hij een tweetal jaren geleden een derde firma oprichtte, Dutch Light Imports bv, dat producten van buitenlandse lichtfabrikanten importeert, werd ook die firma van bij de opstart in de DIMASYS|ENT -omgeving opgenomen.


“Ik koos indertijd voor DIMASYS|ENT omdat de eenvoud van de implementatie me enorm aansprak”, vertelt Frank van der Wiel. “Een tijdje voor mijn keuze waren we weliswaar naar een andere softwareleverancier overgestapt, maar de oplos­singen die die leverde, bevielen me heel slecht. Toen IBM me DIMASYS|ENT voorstelde, testte ik de mogelijkheden ervan af en was ik vlug overtuigd. Een vergelijking met vier an­dere pakketten viel duidelijk in het voordeel van DIMASYS|ENT uit, vooral dan omdat ik hier een bijzonder praktische Win­dowsapplicatie in handen kreeg. Dit systeem is praktisch in het gebruik, vooral de import en export van gegevens loopt uiterst vlot.”

Modulesysteem

Zoals veel andere bedrijven leerde ook Frank van der Wiel de sterkte van het modulesysteem van DIMASYS|ENT kennen. Hij begon met een basispakket, dat door de jaren heen steeds verder aangevuld werd met onderdelen die perfect aanslui­ten bij wat er al is. Ook vandaag worden er overigens nog nieuwe zaken toegevoegd.

“We gingen in 1999 op bijzonder korte tijd live. Omdat de opzet van onze database verouderd was, herbegonnen we van nul en binnen de twee maanden waren we al operatio­neel. Sindsdien kwamen er steeds meer modules bij, waar­onder recent de Intercompanymodule. Die zorgt ervoor dat de drie bedrijven, Oligo, DLI en Electro Engros, voortaan met één productendatabase werken en dat heel wat ingave van overbodige gegevens niet langer nodig is. Dankzij Intercompany hebben we nu een uitstekend zicht op alle voorraden, terwijl bij het afsluiten van een order en­kel nog de goederenstroom apart moet behandeld worden. Naast een duidelijke tijdwinst zorgt dit er tegelijkertijd voor dat fouten vermeden worden.”

DIMASYS Taskcentre komt eraan

In 2006 staat de implementatie van zowel DIMASYS Taskcen­tre als Scanning Order Entry op het programma. “Ik verheug me op allebei deze zaken, die we overigens al aangekocht hebben. Neem nu DIMASYS Taskcentre : dat automatiseert terugkerende zaken en zal ervoor zorgen dat we nog klant­vriendelijker tewerk kunnen gaan. Een voorbeeldje: stel dat de zaken die een klant bestelde, binnengelopen zijn bij ons, dan kan DIMASYS Taskcentre er voor zorgen dat er automa­tisch een smsje naar de klant vertrekt, zodat die meteen op de hoogte is van dit nieuws. Ook de voordelen van de scan­ning zullen we wel vlug merken. Tot dusver moesten klan­ten aan de balie een formulier invullen, wat het begin was van een bijzonder tijdrovend traject. Voortaan zal niet meer moeten gebeuren dan het inscannen van de barcodes van de producten, zodat de afhandeling van orders niet enkel veel sneller, maar tevens nauwkeuriger gebeurt.”

Extra wensen?

Of Frank van der Wiel nog suggesties heeft voor de toe­komst, vragen we afsluitend. Zijn er zaken die hij graag zo vlug mogelijk ontwikkeld zou zien? “Zeker weten”, antwoordt hij prompt. “In de volgende release weet ik dat een klantendashboard wordt aangereikt. Dankzij zo’n systeem krijg ik door één enkele druk op de knop zicht op alle nuttige gegevens die ik nodig heb als ik meer te weten wil komen over die ene klant. Marges, omzet, betalings­geschiedenis, openstaande offertes en facturen, overzicht mailingacties,… het zijn allemaal zaken die goed om weten zijn voor een verkoopsgesprek al dan niet wordt aange­gaan.”

“Zo’n dashboard zal trouwens goed van pas komen bij de in­terne communicatie van een bedrijf omdat het de integratie van heel wat systemen toelaat. Het is een feit dat er nogal wat verschillende databases zijn binnen een bedrijf en zijn filialen. Kan je zo’n dashboard over die databases schuiven, dan krijg je meteen een gericht overzicht! Dit wordt onge­twijfeld één van onze volgende projecten met Infomat!”

Overtuigd door deze klant aan het woord?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk