Skip to content

INTERFER

DIMASYS|ENT zorgt voor belangrijke efficiencywinst bij Nederlandse Interfer

Ook in Nederland is Infomat volop actief. Deze keer trokken we naar Nijkerk, een stadje in de provincie Gelderland, en klopten we aan bij het bedrijf Interfer. Interfer is een groothandelsonder­neming die gekend is als leverancier van bevestigingsmateria­len, deur- en meubelbeslag, beveiligingsartikelen en ijzerwaren. De goederen worden geleverd aan grootschalige winkelbedrij­ven in zowel Nederland als België. Het bedrijf heeft ongeveer 100 mensen in dienst.


Logo InterferKassa Interfer

Dagelijks 1000-den verkooporders en 24-uurs leveringsgarantie

Interfer, dat beschikt over magazijnen in Nij­kerk en Arnhem, implementeerde eind 2007 het ERP-pakket DIMASYS|ENT. Het bedrijf werkte daarvoor met een systeem dat in eigen huis ontwikkeld werd, maar ondervond steeds meer hoe onaangepast dit was aan een efficiënte werking. Vooral de verwerking van de duizenden verkooporders die Interfer dagelijks via EDI ontvangt en af­handelt, zorgde voor steeds meer kopzorgen.
Wij klopten aan bij de heer Anton Raaijmakers, Finan­cial Controller bij Interfer. Hij heeft de implementatie van DIMASYS|ENT begeleid. “Omdat wij werken met grote af­nemers die hoge eisen stellen aan hun leveranciers, is het noodzakelijk dat wij maximaal kunnen inspelen op hun eisen en wensen. Programmatuur die de goederenbeweging in al zijn aspecten inzichtelijk maakt is een vereiste voor een ade­quate klantondersteuning.”
“Er waren tal van argumenten om over te stappen naar een standaard applicatie”, vernemen we. “Zo had ons bestaande systeem niet enkel een lage mate van integratie, maar schoot het op verschillende onderdelen tekort. Om de functionaliteit op het niveau van deze tijd te krijgen, zouden we specialis­ten hebben moeten inschakelen die niets anders deden dan zich bezighouden met de noodzakelijke functionaliteit.”
“De keuze voor DIMASYS|ENT kwam er na een grondige voor­studie, waarbij diverse kandidaten de revue passeerden. Wij waren vooral op zoek naar een standaardapplicatie, waarbij je keuze hebt uit modules die uiteraard weer met elkaar ge­ïntegreerd zijn. Op die manier bereik je als leverancier ook een hoger niveau naar je klanten toe. De belangrijkste argu­menten om met DIMASYS|ENT te gaan werken lag in de hoge mate van integratie, het feit dat het systeem een snelle con­nectie met kantoorapplicaties mogelijk maakt en dat het de indrukwekkende hoeveelheid aan EDI-orders die bij Interfer binnenkomen vlot kan verwerken. Een mooi voorbeeld van hoe DIMASYS|ENT ook het goede uit het eigen bedrijfsverle­den integreerde, vind je in de koppeling van DIMASYS|ENT met Slim Stock, een programma voor de optimalisatie van de voorraad.”

Nauwkeuriger voorraadbeheer

Als we de heer Raaijmakers vragen om de belangrijkste punten van DIMASYS|ENT samen met ons te overlopen, komt steeds dezelfde omschrijving terug: verbetering van de effi­ciëntie. “Wanneer je binnen je organisatie je informatie snel­ler en completer beschikbaar hebt, dan kan je het verschil maken. Logisch ook, want je werkt met een systeem waar­door minder manuren nodig zijn voor het verkrijgen van alle noodzakelijke inzichten in de processen van het bedrijf”, licht de heer Raaijmakers toe.
“De grootste impact heeft DIMASYS|ENT bij ons in het ma­gazijn met de Warehouse module. Zo namen we daarin on­langs het systeem ‘Urgent Replenishment’ in gebruik, iets wat onze verwachting overtreft omdat we vaststellen dat we er ongeveer 15% manuren minder bij nodig hebben. Dank­zij dit nieuwe systeem verloopt ons voorraadbeheer nu veel nauwkeuriger dan vroeger en behoren lege picklocaties, in­dien er bulkvoorraad is, tot het verleden. In de oude situ­atie werd met een kaartje, dat letterlijk een toer door het bedrijf maakte, de opdracht tot aanvullen van de pickloca­tie gegeven. Nu wordt er enkel aangevuld waar en als dat nodig is, waarbij er ingespeeld wordt op vooraf ingestelde parameters.”
“Spectaculair zijn ook de resultaten die we halen met de RFscanners, die binnenkort ook korte metten gaan ma­ken met het handmatig tellen. Daarnaast merken we ook een productiviteitsverbetering van ongeveer 10% bij het orderpicken dankzij de Warehouse module in combinatie met de Radio Frequency integratie. De belangrijkste reden voor deze verbetering is dat orderpickers niet langer langs lege locaties worden gestuurd en er geen tijd meer wordt verloren doordat met een kaartje de opdracht tot aanvul­len moest worden gegeven. Momenteel zijn er ongeveer 25 orderpickers actief. Van de ongeveer 80 mensen die aan de slag zijn in het magazijn beschikken er 55 over een RF-terminal.”ERP Interfer

Infomat? Een geweldige ervaring!

Tijdens het interview is het duidelijk geworden: voor ons zit een bijzonder tevreden klant. “Het was van kapitaal belang dat DIMASYS|ENT vanaf de start 100% zou werken. Daarom hebben we ook een ruime voorbereidingstijd uitgetrokken. Er was immers niet enkel het incorporeren van Slim Stock, maar daarnaast ook de EDI-integratie waardoor de commu­nicatie met de buitenwereld volledig elektronisch gebeurt. Bij Interfer geen papieren pickbonnen, facturen en zend­nota’s meer. Een bijzonder groot voordeel als je werkt met klanten van onze schaalgrootte. Neem alleen al de dagelijks duizenden factuurlijnen die we hier hebben…”
“Het samenwerken met de mensen van Infomat kan ik kort samenvatten: een geweldige ervaring en een goede op­volging. Daarom trouwens dat we in de nabije toekomst nog heel wat projecten op stapel hebben staan. Zo volgt de verdere uitwerking van het Document Management en Taskcentre (Messaging & Alerting), en komt er een verdere integratie van enkele bijzondere Slim Stock modules. Een ander groot project omvat de omgang met de historische databases. Omdat wij dagelijks heel wat transacties hebben, is het nodig om een keuze te maken wat je wilt behouden en wat niet. We beschikken dan wel over het neusje van de zalm op het vlak van hardware, toch is het belangrijk dat het volume beheersbaar blijft.”

Overtuigd door deze klant aan het woord?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk