Skip to content

LIGHTELEC

Elektrogroothandel stroomlijnt bedrijfsprocessen met DIMASYS|ENT

Elektrogroothandel Lightelec Group (Luik) rolde in amper negen maanden tijd ERP-applicatie DIMASYS|ENT met succes uit. Voor IT-vendor Infomat (Antwerpen), dat in de sector met behoorlijk wat re­ferenties kan uitpakken, gold het een bijzonder complex project. Niet zozeer omdat Lightelec een multi-site onderneming is, maar vooral omdat het om een multi-bedrijven organisatie gaat met elk hun eigen rechtspersoonlijkheid.

Sinds begin 2014 maakt Lightelec Group tot tevredenheid gebruik van zowat 80 à 85% van de basisfunctionaliteiten van de applicatie. Vooral op business intelligence-vlak schat de KMO de verdiensten van de oplossing bijzonder hoog in. Momenteel staat de activering van de e-business module in de steigers. Bepaalde specifieke sectorfunctionaliteiten moeten nog worden in gebruik genomen. Bijkomende productiviteitswinsten kondigen zich derhalve aan, zon­der dat het personeelsbestand daartoe diende uitgebreid te worden.Verregaande optimalisatie van bedrijfsprocessen

Vier doorverkopers van elektrotechnisch materiaal, waaronder René Georges, richtten in 1994 Lightelec S.P.R.L. in Baillonville op. In 2001 werd branchegenoot LCR overgenomen, later volgden EMD (2006) en Distri-Light (2007). In 2008 en 2009 vinden vier bijkomende acquisities plaats (Ard’Elec, CEE, CEC en Stylespace). Op vandaag werken de volle dochters nog steeds als afzonderlijke rechtspersoonlijkheden onder de gemeen­schappelijke Lightelec-merknaam. De Lightelec-groep overkoepelt 12 vennootschappen, waaronder de acht voornoemde groothandels en G2D, dat als admi­nistratieve backoffice voor de groep opereert. Zeven van de acht groothandels bevinden zich in België (Baillonville, Charleroi, Chênée (Luik), Libramont, Lessen, Marche en Namen), de achtste in het Groothertogdom (Esch-sur-Alzette).

In 2001 nam Marc Geron een meerderheidsbelang in de Lightelec Group. Als voormalig oprichter van het inmiddels verkochte Teconex, staat Geron bekend als een “zwaargewicht” in de branche. De fabricage-en importactiviteiten van Teconex vertaalden zich in een leverancier/ klant-relatie met de Lightelec Group. Vandaag staan René Georges en Marc Geron als gedelegeerd bestuurder aan het hoofd van de groep. “Lightelec focust als B2B-leverancier van elektrotechnisch materiaal op de installatiebedrijven actief in de residentiële en de tertiaire sec-tor. Met een 80-tal medewerkers boekten de groothandelsactiviteiten vorig jaar een omzet van 42 à 43 miljoen euro (+ 8%),” aldus Geron.

Intrede in e-commerce nakend

Met een marktaandeel van 10% in het Franstalige landsgedeelte, heeft Lightelec Group duidelijk nog behoorlijk wat groeipotentieel. “In onze markt kopen 30% van de installatiebedrijven lokaal aan omwille van het relationele aspect. Nog eens 30% hanteren een dub-bele aanpak, ze verdelen hun aankopen over de grote jongens vol­gens het “Niets vandaag, alles voor morgen”-principe en de lokale groothandels. Toch verkeert de opstart van de e-commerce mo­dule van DIMASYS|ENT in de voorbereidingsfase. “Een e-shop kan in tegenspraak lijken met onze relationele aanpak, maar hoeft dat niet te zijn. Lightelec Group kan echter niet blind blijven voor de vraag van de klanten. Die willen ten allen tijde productinformatie en prijs-indicaties elektronisch kunnen opvragen. Het ziet er naar uit dat de e-shop in eerste instantie niet echt een transactieplatform wordt. We moeten rekening houden met de mogelijkheden die de technologie biedt om bijkomende omzetgeneratie in de toekomst niet te mislo­pen,” zo nog Geron.

Lightelec Group verkeert duidelijk in volle transitie. Om de bedrijfs-continuïteit in een hypercompetitieve omgeving te waarborgen, in-vesteerde de KMO fors in menselijk kapitaal maar ook in nieuwe tech­nologische hulpmiddelen, met DIMASYS|ENT als kroonjuweel. Vorig jaar investeerde de KMO zowat 250.000 euro in een grootscheepse opwaardering van zijn filiaal in Charleroi. In Libramont staat een soortgelijke operatie in de steigers. Bedoeling van die ingrepen is andermaal het merkimago van de Lightelec Group te verhogen.Cruciale rol voor DIMASYS|ENT

Toen de voormalige ERP-vendor van Lightelec Group slagzij maakte, ging het bedrijf noodgedwongen op zoek naar een andere oplossing. Omwille van de vele sectorreferenties kwam de KMO bij DIMASYS|ENT van Infomat terecht. De performantie van de oplossing, de sectorspe­cifieke modules voor koperkoersen, haspels en coupes, Bellidic e.a. in combinatie met de gedegen sectorkennis van de IT-vendor, zorg- den voor een geslaagd huwelijk.
Bijkomend maatwerk voor Lightelec Group is dan ook quasi onbe­staande. Ondanks de complexiteit van de bedrijfsbevoorrading, rolde Infomat DIMASYS|ENT in amper negen maanden over de hele orga­nisatie uit. Een huzarenstukje en ambitieus plan van de directie van Lightelec. Temeer als men bedenkt dat de Lightelec Group het re­sultaat is van een amalgaam van zelfstandige bedrijven met elk een eigen automatiseringsverleden en uiteenlopende expertise ter zake. Naast de intercompany constellatie, dienen de logistieke operaties ook afgestemd op de noden van een multi-site organisatie. “In Vil­lers-la-Ville baten we een centraal opslagmagazijn van 2.600 m² uit, vanwaaruit de filialen worden beleverd. Sommige bestellingen worden door de centrale verzorgd. Een aantal filialen plaatsen ook bestellin­gen in eigen beheer, terwijl sommige zelfs gedeeltelijk als aankoop­centrale voor bepaalde producten voor de zusterfilialen fungeren. De centrale monitoring van alle logistieke operaties gebeurt dan weer in het hoofdkantoor in Chênée,” schetst Georges.

“Voor een sterk groeiende onderneming als Lightelec Group is stock-optimalisatie geen evidentie. Met DIMASYS|ENT slagen we daarin niettemin meer dan behoorlijk, “Met i8 is de responsabilisering op management-vlak verder toegenomen. Op basis van de bevindingen zagen nieuwe initiatieven het daglicht met als oogmerk de omzet te verhogen.

Verdere professionalisering van bedrijfsprocessen

Dat Lightelec Group vorig jaar 8% meer omzet draaide met een qua­si-ongewijzigd aantal personeelsleden, wijst op een betere logistieke organisatie van de onderneming. Met DIMASYS|ENT is de elek- tro­groothandel erin geslaagd zijn bedrijfsprocessen te stroomlijnen en efficiënter te organiseren. Zo activeerde het bedrijf, naast de basis­functionaliteiten (aankoop, verkoop, stockbeheer, orderadministratie, boekhouding…), ook het DIMASYS Taskcentre – een alerting tool die onder meer automatisch de kritieke voorraaddrempels binnen het productenaanbod van de onderneming bewaakt, proactief commu­niceert met de klanten rond geplaatste bestellingen en afwijkende verkoopsresultaten snel identificeert. De integratie van de i8 business intelligence tool met DIMASYS|ENT levert het management als beheer­instrument dan weer erg waardevolle statistieken toe en een globaal overzicht over de werkzaamheden van de hele groep. “Met i8 is de responsabilisering op management-vlak verder toegenomen. Op basis van de bevindingen zagen nieuwe initiatieven het daglicht met als oogmerk de omzet te verhogen.

“De boekhouding wilde met het bestaande pakket BOB50 te blijven werken, en dus verzorgden Infomat en onze huidige leverancier voor een integratiemodule tussen beide”, aldus nog Marc Geron. Door ver­der op te schuiven in de waardeketen en de opstart van de samen­werking met de A-leveranciers, is Lightelec verplicht zijn bedrijfs­processen verder in de toekomst te professionaliseren. Bijkomende efficiëntiewinsten schuilen wellicht in de implementatie van specifieke ERP-modules binnen DIMASYS|ENT die momenteel door di­verse spelers in de sector al met succes worden toegepast. Zo is de module koperkoersen momenteel slechts ten dele geactiveerd. Mogelijke verdere productiviteitswinsten schuilen in de uitrol van mo­dules als haspel- en coupe-opvolging, e-supply en Bellidic (EDI- nor­mering voor de elektrobranche).

Intrede in e-commerce nakend

Met een marktaandeel van 10% in het Franstalige landsgedeelte, heeft Lightelec Group duidelijk nog behoorlijk wat groeipotentieel. “In onze markt kopen 30% van de installatiebedrijven lokaal aan omwille van het relationele aspect. Nog eens 30% hanteren een dub-bele aanpak, ze verdelen hun aankopen over de grote jongens vol­gens het “Niets vandaag, alles voor morgen”-principe en de lokale groothandels. Toch verkeert de opstart van de e-commerce mo­dule van DIMASYS|ENT in de voorbereidingsfase. “Een e-shop kan in te- genspraak lijken met onze relationele aanpak, maar hoeft dat niet te zijn. Lightelec Group kan echter niet blind blijven voor de vraag van de klanten. Die willen ten allen tijde productinformatie en prijs-indicaties elektronisch kunnen opvragen. Het ziet er naar uit dat de e-shop in eerste instantie niet echt een transactieplatform wordt. We moeten rekening houden met de mogelijkheden die de technologie biedt om bijkomende omzetgeneratie in de toekomst niet te mislo­pen,” zo nog Geron.

Lightelec Group verkeert duidelijk in volle transitie. Om de bedrijfs-continuïteit in een hypercompetitieve omgeving te waarborgen, in-vesteerde de KMO fors in menselijk kapitaal maar ook in nieuwe tech­nologische hulpmiddelen, met DIMASYS|ENT als kroonjuweel. Vorig jaar investeerde de KMO zowat 250.000 euro in een grootscheepse opwaardering van zijn filiaal in Charleroi. In Libramont staat een soortgelijke operatie in de steigers. Bedoeling van die ingrepen is andermaal het merkimago van de Lightelec Group te verhogen.

Overtuigd door deze klant aan het woord?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk