Skip to content

MEES V/D BRINK

Mees van den Brink tevreden gebruiker van DIMASYS|ENT

Infomat krijgt met het ERP-systeem DIMASYS|ENT ook op de Nederlandse markt steeds meer voet aan de grond. Mees van den Brink is gespecialiseerd in de levering van alle soorten slan­gen, koppelingen en toebehoren aan de handel en de industrie. Het bedrijf ging live met DIMASYS|ENT in september 2003 en toont zich een enthousiaste gebruiker van het systeem.


35-jarig bestaan

Mees van den Brink viert op 1 april 2010 haar 35-jarig bestaan en is een goed voorbeeld van een inmiddels fors uit de kluiten gewassen middelgrote onderne­ming. Een 70-tal werknemers telt dit bedrijf inmiddels, dat nog steeds een honderd procent familieonderneming is. De belangrijkste afzetmarkten zijn Nederland, België en Duits­land. We spraken Harmen Kok, verantwoor­delijke inkoop, en accountmanager Bob van den Brink geven tekst en uitleg bij de keuze voor DIMASYS|ENT . “Het helpt om eerst even te schetsen hoe het nu staat met Mees van den Brink”, opent Harmen Kok. “Het bedrijf telt momenteel vier filialen, want behalve in Haaksbergen heb­ben we ook vestigingen in Veenendaal, Drachten en in Til­burg. Daarnaast is er ook nog Brinkoflex in Haaksbergen, een aparte firma die optreedt als fabrikant. Bij Brinkoflex worden airbrake coils gemaakt, slangen die dienen voor het remsysteem van vrachtwagencombinaties.

50.000 artikelen leverbaar uit voorraad

“Wie er de kaart bijneemt, merkt dat alle vestigingen mooi verspreid liggen over Nederland. Dat heeft wel degelijk een bedoeling. Een heel sterk punt van Mees van den Brink is dat we beschikken over een uitgebreide voorraad, waarbij on­geveer 50.000 artikelen onmiddellijk uit voorraad leverbaar zijn. Zowel in Haaksbergen, Veenendaal, Drachten en Tilburg kunnen klanten terecht in een eigen stock.” “Dat voorraadbeheer toont ook de strategie van ons bedrijf aan”, haakt Bob van den Brink in. “Wij hameren voortdurend op het feit dat we ons zo flexibel mogelijk moeten opstellen en dat servicegerichtheid geen ijdel woord mag zijn.

Schaalvergroting

Het bovenstaande verhaal illustreert al min of meer waarom Mees van den Brink besloot om het softwareverhaal aan te pakken. Men bleek te beschikken over een goed functione­rend pakket, maar door de stelselmatige schaalvergroting moest er toch ingegrepen worden. “We werkten met een pakket op maat dat goed voldeed. Toch kregen we steeds meer problemen bij de synchronisatie van de data”, legt Harmen Kok uit. “Bovendien werkte de leverancier van het pakket steeds minder vlot mee en hadden we geen zicht op onze zaken in real time, omdat we elke dag moesten inbel­len op onze centrale voorraadbeheersing.” “We kwamen eerder toevallig, via een mailing, bij Infomat terecht”, weet Bob van den Brink. “We nodigden hen uit voor een kennismakingsgesprek en daardoor ontstond onze inte­resse voor een nieuw pakket met een real time-verbinding. Daarna nodigden we nog een vijftal andere partijen uit om goed te kunnen vergelijken, maar uit een SWOT-analyse bleek al vlug dat Infomat veruit onze beste partner zou zijn. Niet alleen hadden we in het begin goede kennismakings­gesprekken gehad met Infomat, dat net als wij focust op flexibiliteit, bovendien wees de analyse gewoon uit dat we hier de beste partner voor ons hadden zitten.”

Maatwerk

Bij Mees van den Brink werden, nadat in september 2003 de beslissing was gevallen om DIMASYS|ENT te gaan gebruiken, praktisch alleen standaard modules toegepast. Toch kwam er ook wat maatwerk aan te pas. “Voor de onderlengteregis­tratie, een locatiesysteem over alle afdelingen, en de kittin­gen moest Infomat enkele aanpassingen op maat schrijven”, aldus Bob van den Brink. “Via, bijvoorbeeld, de onderleng­teregistratie kunnen we perfect bijhouden waar en hoe we rollen van 50 meter moeten versnijden en waar de diverse lengtes zich bevinden.”


Diverse voordelen

We vragen beide gesprekspartners om hun positieve erva­ringen te beschrijven. DIMASYS|ENT blijkt wel degelijk aan de verwachtingen te voldoen. Meer zelfs, er zijn plannen om in de heel nabije toekomst andermaal een upgrade van DIMASYS|ENT door te voeren. “Algemeen mag je stellen dat DIMASYS|ENT een stuk sneller werkt dan het oude systeem. Ook de database is veel sneller”, stipt Bob van den Brink aan. “Bovendien krijg je een veel overzichtelijkere geschie­denis, zijn de documenten overzichtelijker en makkelijker aanpasbaar,… Kortom, het gaat om een vlot werkend sys­teem, dat prima voldoet aan onze wensen. Wat opviel was hoe vlug onze mensen vertrouwd waren met DIMASYS|ENT ”, haakt Harmen Kok in. “In het begin was er wat verzet, maar na nauwelijks één maand klaagde niemand nog. Wat ik alvast vaststelde, is hoe de vlottere synchronisatie een forse besparing in manuren opleverde en hoezeer het systeem beveiligd is. Bovendien beschik­ken we over een uiterst veelzijdige verkoop- en offertemo­dule, waardoor we het hele verkoopproces van begin tot eind met een minimum aan handelingen kunnen beheer­sen. Ook de intercompany transacties verlopen bijzon­der vlot. Hebben we, bijvoorbeeld, iets nodig uit Veenen­daal, dan volstaat één elektronische order om daar één minuut later al een orderpicker aan het werk te zetten.”

Overtuigd door deze klant aan het woord?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk