Skip to content

METAMECHELEN

Metamechelen verhoogt efficientie en professionalisme met DIMASYS|ENT

Op zoek naar regionale uitbreiding opende Metaleuven in mei 2014 een tweede vestiging in Mechelen. Die positioneert zich uitsluitend als ijzerwarenwinkel (quincaillerie) en verdeler van huishoudartikelen. “Het hele project vergde een investering van 4,5 miljoen euro. In eerste instantie stelt Metamechelen 15 personen tewerk. We verwachten niettemin dat dat aantal op termijn verdubbelt. De nieuwe vestiging is 6.800 m² groot, verdeeld over twee verdiepingen. Op termijn mikken we voor Metamechelen op een omzet vergelijkbaar met dat van het ver­kooppunt in Leuven, hetzij 12 miljoen euro,” aldus de CEO.


Nieuwe ERP-applicatie verhoogt het professionalisme

Metaleuven werkte tot voor kort met een ERP-ap­plicatie die qua functionaliteit niet scoorde conform de hedendaagse normen. Maar vooral het gebrek aan ma­nagement-rapportering zat het management niet echt lek­ker. Op zoek naar een professionele en hoogperformante ERP-oplossing kwam het bedrijf bij DIMASYS|ENT van Infomat terecht. Dat kon uitstekende geloofsbrieven voorleggen in de ijzer­waren- en gereedschappensector, met referenties als Cla­bots, De Tollenaere, Vancanneyt, De Stalen Greep, Bodin, De Smet en andere. “Alle grote leden van aankoopfederatie Menouquin (Nijvel) gebruiken DIMASYS. Dat sterkte ons in ons vertrouwen de juiste keuze te hebben gemaakt,” verduide­lijkt Rondou. Bovendien is Infomat erg vertrouwd met de sector en beschikt het bedrijf over voldoende development skills om de bedrijfscontinuïteit van zijn klanten te allen tijde te vrijwaren.


Uitdaging voor Infomat was niet alleen DIMASYS|ENT succes­vol bij Metaleuven te implementeren, de oplossing diende meteen ook uitgerold bij het pas geopende Metamechelen. Die klip werd met succes genomen. Infomat rolde bij de twee bedrijven de volledige ERP- en e-commerce suite van DIMASYS|ENT uit ten behoeve van 45 gebruikers. In Meche­len werd vanaf dag 1 ook een sterke grafische touchscreen-module voor 3 kassa’s uitgerold, met inbegrip van scanning-functionaliteit. Voorts werd de boekhouding naar DIMASYS Financials omgeschakeld, terwijl ook het DIMASYS Taskcen­tre werd geactiveerd. Dat is een alerting tool die de kritieke voorraaddrempels binnen het productenaanbod van de on­derneming bewaakt, afwijkende verkoopsresultaten detec­teert en tekent voor interne communicatie en communicatie met de klant. “Hoe beter het voorraadbeheer, hoe sterker de organisatie,” beklemtoont Kurt Rondou. Voor een tussentijdse evaluatie is het nog te vroeg, maar de bedrijfsleiding is ervan overtuigd dat DIMASYS|ENT hoeda­nook de bedrijfsprocessen verder zal optimaliseren alsook de klantentevredenheid en het professionalisme van de onder­neming zal verhogen. Een adequate management-rapporte­ring brengt bovendien sneller bijsturen, indien nodig, binnen bereik.


Nog dimensie hoger schakelen

Met DIMASYS|ENT willen zowel Metaleuven als Metamechelen snel een dimensie hoger schakelen. Zo hoopt Kurt Rondou tegen medio 2015 een webshop binnen DIMASYS|ENT in de lucht te hebben. “Onze ambitie is onze fysieke verkoop­punten snel te verrijken met een virtueel verkoopspunt. Zo moeten onze B2B-klanten in de toekomst zelf hun orders via de webshop kunnen plaatsen. Voor onze B2C-klanten wordt de webshop in eerste instantie een informatieplatform, later een transactieplatform,” zo luidt het. Momenteel telt het assortiment van Metaleuven en Meta­mechelen een 80.000 referenties. In Mechelen alleen zijn er 21.000 referenties, waarvan 17.000 in gereedschappen. Een optimale informatie-uitwisseling met de leveranciers is derhalve van strategisch belang. Temeer daar het manage­ment verwacht dat het productassortiment in de toekomst nog verder zal uitbreiden.

Opnieuw manifesteert DIMASYS|ENT zich terzake als de meest aangewezen partij. Zo biedt de applicatie al extra toege­voegde waarde via de module Meno-link. Die is bestemd voor het elektronisch plaatsen van bestellingen bij aankoop­groepering Menouquin. Die besloot, samen met inkoopor­ganisaties Ferney Group, Necomij, Transferro en Zevij, één centrale productendatabase voor de sector te ontwikkelen, EZ-base genaamd. EZ-base zal zich profileren als een in­novatieve informatiebron voor vele toepassingen, zoals het samen stellen van catalogi, brochures, offertes maar ook voor het opzetten van webshops, prijslijsten en koppelingen met inkoopbestelsystemen. Eerder al ontwikkelde Infomat een interface tussen DIMASYS en het Nexmart-portal, een Duits business-to-business platform voor de handel in de branches Gereedschappen, Beslag, IJzerwaren, Tuingereed­schap en Technische artikelen. Bedoeling is ook de brug naar EZ-base te slaan. Op termijn wil Kurt Rondou ook de medewerkers op het ter­rein (verkopers, service-technici, …) van de toegevoegde waarde van DIMASYS|ENT laten genieten. Toeval of niet, maar Infomat lanceerde zopas een mobiel verlengstuk aan zijn ERP-functionaliteit met DIMASYS Mobile.

Overtuigd door deze klant aan het woord?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk