Skip to content

POLET

De klant bestelt en wij werken ‘à la carte’ af

Bij Polet Quality Tools nv uit het Oost-Vlaamse Borsbeke, een wereldvermaarde fabrikant van kwalitatief hoogstaande ge­reedschappen voor tuin, bouw en industrie, is het van het al­lerhoogste belang dat alleen producten en diensten met een toegevoegde waarde de deur uitgaan. Dit moet uiteraard per­fect beheerd worden. Net daarvoor deed men bij Polet al ruim drie jaar geleden een beroep op de diensten van Infomat. Het ERP-systeem DIMASYS|ENT bewijst het bedrijf inmiddels gou­den diensten.
Gereputeerd familiebedrijf

Als we afgevaardigd bestuurder Piet De Coninck interviewen, dan wordt al vlug duidelijk dat we te maken hebben met iemand die zijn zaken bijzonder goed op een rijtje heeft. Bij deze KMO (25 werknemers en 15 mensen in een eigen beschuttende werkplaats), een fa­miliebedrijf dat ruim 100 jaar bestaat, wordt goed nagedacht over hoe de diverse klanten benaderd worden. Bij Polet nv had men heel specifieke wensen toen men aan­klopte bij Infomat. Zo evolueerde het uit een voormalige smidse gegroeid bedrijf van een onderneming die volledig uit voorraad werkte tien jaar geleden naar een kanbansysteem waarin enkel de 20-80 producten op voorraad gehouden werden: de twintig sterkste producten die tachtig procent van de omzet uitmaakten lagen op voorraad, de rest werd geassembleerd bij de bestelling van de klant.

Specifieke wensen

In 2003 werd nog een extra ingrijpende stap voorwaarts gezet. Voortaan wordt er ‘assembled to order’: de klant bestelt en bij Polet nv werkt men à la carte af. Het spreekt voor zich dat een der­gelijk systeem door een performant softwaresysteem moet ondersteund worden. “Van een voorraadgedreven systeem kwamen we over een kanbansysteem (met vaste lotgroottes met een magneete­tiketje erop) tot DIMASYS|ENT -ERP, dat assembling to order mogelijk maakt”, gaat Piet De Coninck verder. “In ons hui­dige systeem hebben we alleen nog onderdelen, die alle­maal beheerd moeten worden, iets wat DIMASYS|ENT perfect beheerst. Alle klanten worden aan een bepaalde route met bijhorende leverdag gekoppeld en de orders worden alzo aan een bepaalde leverdatum gekoppeld. Zo kunnen we fabrice­ren of samenstellen en amper één dag later al leveren, via onze eigen transportdienst of bijkomende transporteurs. We zijn er alleszins heel trots op dat we een gemiddelde service­graad van 97 tot 98 procent halen in ‘normale’ weken. Dat cijfer ligt uiteraard iets lager tijdens de opstartmaanden van het tuinseizoen door het vaak zeer grillige vraagpatroon van die periode.


Krachtige Intercompany-module

Na de overname werden in 2008-2009 de eerste stappen gezet en werd er overgegaan naar Citrix, een netwerkstruc­tuur waarbij je zowel intern als extern toegang krijgt tot je applicaties. Die applicatie draait rechtstreeks op de server en zendt geen data door. “De kracht van Citrix is dat het niet uitmaakt waar de ge­bruiker zich fysiek bevindt. Ons DIMASYS|ENT -verhaal heeft bijgevolg een bijzonder groot voordeel omdat alles bij ons op een centrale server in Heule draait. We kochten wel een aan­tal extra modules, waaronder de intercompanymodule (hier­door wordt bijvoorbeeld vermeden dat Nederlandse klanten facturen krijgen van de Belgische vestiging en omgekeerd), en extra licenties voor de nieuwe Nederlandse gebruikers, naast de bestaande 15 Belgische licenties. De intercom­panymodule binnen DIMASYS|ENT is uitermate krachtig. Zo kunnen we bestanden gaan spiegelen en zouden we ervoor kunnen opteren slechts 1 artikelbestand te hebben voor de 2 landen en bedrijven wat uiteraard het artikelonderhoud aan­zienlijk vergemakkelijkt. Bovendien is er inzage in elkaars voorraad en kunnen transacties tussen beide vennootschap­pen volautomatisch gebeuren zonder dubbele ingave.”

Keuze na opmaak longlist

Bij Polet werd resoluut gekozen voor quasi het volledige pakket van het ERP-systeem DIMASYS|ENT , nadat de markt nauwkeurig afgetast werd. Inmiddels is de familieonderne­ming, die naast Polet nv nog vier andere bedrijven over­koepelt, volledig overgeschakeld op DIMASYS|ENT . De servers van het systeem staan opgesteld in Borsbeke. “We lieten ons bijstaan door een extern adviseur die samen met ons het lastenboek schreef”, haakt Piet De Coninck in. “We maakten een longlist van de diverse ERP-leveranciers op de markt en hielden uiteindelijk twee namen over: onze oude leverancier en Infomat. Het werd vlug duidelijk dat Infomat veel ster­kere wapens in huis had omdat hun pakket niet enkel heel wat breder geëvolueerd was dan ons oude pakket, maar dat DIMASYS|ENT bovendien heel wat toegevoegde waarde bood naar de toekomst.”

Warehouse management en DIMASYS Taskcentre

Bijzonder interessant is om te kijken hoe Polet nv het Wa­rehouse Management in goede banen leidt dankzij de DIMASYS|ENT Warehousing Module. Nadat in 2004 beslist werd om het magazijn volledig te automatiseren middels RF, is men anno 2006 klaar om hiermee live te gaan. “De voorbereiding was allerminst simpel en we wilden dat we niet ‘liepen voordat we konden stappen’. Daarom scha­kelden we over in twee stappen, nadat we begin 2005 naar een volledig nieuw gebouwd magazijn overstapten. In een eerste fase moest daarom niet enkel het personeel opgeleid en omgeschoold worden, bovendien stonden we voor een volledige hertelling en herlocalisatie van alle magazijnon­derdelen. Dit alles moest gekoppeld worden aan een sys­teem van automatische herbevoorrading van de verschil­lende assemblageafdelingen. In een tweede fase moet alles wat outbound gaat volledig draadloos met een dubbele con­trole geregeld worden, zodat we de klant ideaal en foutloos kunnen bedienen.”

” In 2005 werd overigens niet enkel gewerkt aan het Wa­rehousing Management. Inmiddels leerde men bij Polet nv ook de troeven kennen van het DIMASYS Taskcentre, Mes­saging & Alerting. “We gebruiken DIMASYS Taskcentre vooral als proceshulpje, waarmee ik bedoel dat we zaken uit de database gaan halen en die dan doorsturen naar diegenen die de gegevens nodig hebben om ze vooruit te helpen. Ik denk dan, bijvoorbeeld, aan een profiel van de klanten, hun geschiedenis, een melding van geblokkeerde klanten aan de verkoop,… Sedert midden 2005 bevragen we de database trouwens ook voor gerichte informatie.”

"Wij zijn net zoals Dell"

Tijdens het interview werd steeds duidelijker dat Polet nv in de toekomst nog veel meer mogelijkheden van DIMASYS|ENT wil ontdekken. “Mooi zou zijn dat we een CRM-module kunnen implemente­ren”, besluit Piet De Coninck. “Een mobiel bruikbare marke­tingmodule voor ons salesteam zou ons nog verder vooruit kunnen helpen, zeker nu we steeds Europeser denken. En voor de rest? Daarmee verwijs ik graag naar een uitspraak die in ons optimalisatieproces gebruikt werd door een mede­werker ‘Wij zijn net zoals Dell’, waarmee we bedoelen dat we als fabrikant net als deze computerfabrikant op vraag van de klant net datgene op maat samenstellen wat die nodig heeft. Als DIMASYS|ENT ons daar in de toekomst nog verder bij kan helpen, is dat uiteraard een uitstekende zaak en cre­ëren we als partners de ideale win-win situatie!”

Overtuigd door deze klant aan het woord?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk