Skip to content

Van Laere International

Herock bezorgt Van Laere International groeiboost

Van Laere International nv (VLI, Hamme) zet, sinds de lance­ring van zijn Herock-werkkledinglijn, steile groeiprestaties neer. In de voorbije vier jaar noteerde het familiebedrijf een omzet­verdubbeling. Ambitie is dat in de komende vijf jaar opnieuw te doen. Een en ander vereist een stroomlijning van de bedrijfspro­cessen, een optimalisatie van de relaties met de klant, een gro­tere efficiëntie van de ingezette resources en een hoogperfor­mant business intelligence-systeem. Infomat’s ERP-applicatie DIMASYS|ENT krijgt binnen dit alles een centrale rol toebedeeld.

Het in 1976 te Zele door Philippe Van Laere en echtgenote Nadine David opgerichte Van Laere International was aanvankelijk uitsluitend in de re­tail actief met de uitbating van diverse jean stores en Amerikaanse Stocks. Initieel focuste het bedrijf vooral op de distributie van een aantal merken in vrijetijdskleding, survival- en outdoor-kledij. Begin de jaren ’80 werd een zus­teronderneming, Davitex N.V., opgericht waarin de retail-ac­tiviteit van Van Laere International werd ondergebracht. VLI kon zich zodoende integraal toespitsen op de groothandel en productie. Om zijn activiteiten te centraliseren bracht Van Laere Inter­national in 2004 zijn activiteiten van Zele en Lokeren over naar de industriezone Zwaarveld te Hamme waar een nieuw­bouwpand van ruim 2.000 m² werd opgetrokken. Ook dat barst intussen uit zijn voegen. Twee jaar terug diende het bedrijf noodgedwongen extra opslagcapaciteit in te huren in Dendermonde.

Reden voor die sterke groei van de voorbije jaren is de lan­cering van het eigen werkkledijmerk Herock. Succesvolle marktintroducties van de safaribroek met afritsbare pijpen en Canadese hemden gaven bij VLI de aanzet tot de op­start van een eigen productieactiviteit. In 1994 werd met Parks een eigen outdoor- en vrijetijdskledinglijn boven de doopvont gehouden. Zes jaar later volgde de lancering van free2.be als merk voor meer functionele werkkleding. Dat was de voorloper van het succesmerk Herock dat in 2009 in het leven werd geroepen en momenteel het paradepaardje van het bedrijf is. “Herock is opgebouwd rond een grote col­lectie werkkleding in zes verschillende kleuren en diverse maten,” schetst gedelegeerd bestuurder Philippe Van Laere. “De merklijn tekent inmiddels voor ruim 70% van de omzet. Sinds zijn lancering in 2009 noteerden we een verdubbeling van onze omzet,” wordt daaraan toegevoegd.

Groeiend (inter)nationaal succes

Herock wordt verdeeld in ijzerwarenwinkels, gereedschap­penwinkels, bouwmarkten en DIY-zaken in de Benelux, Duitsland en Frankrijk. “In een 600-tal verkooppunten heeft Herock momenteel 3,5 kilometer “Shops-in-Shops” in uitba­ting,” zo nog de gedelegeerd bestuurder. Intussen zette het merk ook voet aan wal in Groot-Brittannië waar dit jaar een vierhonderdtal “Shops-in-Shops” worden uitgerold. In een tiental andere Europese landen nemen distributeurs de ver­deling van het merk op zich. Van de zowat 6.000 artikelrefe­renties van de onderneming, neemt Herock er zowat 3.500 voor zijn rekening. Terloops wordt vermeld dat VLI ook als “private label”-fabri­kant actief is. Zo produceerde het bedrijf al werkkleding voor bedrijven als FedEx, DHL, Eurodisney of gelegenheidskledij naar aanleiding van evenementen als Parijs-Dakar. De pro­ductieactiviteit blijft ten andere niet noodzakelijk beperkt tot werk- of outdoorkledij. Ook de aanmaak van kinderkledij of slaap- en rugzakken behoort tot de mogelijkheden.

DIMASYS|ENT stroomlijnt bedrijfsprocessen

Na marktonderzoek verving VLI begin vorig jaar zijn be­staande ERP-applicatie door DIMASYS|ENT van Infomat . De voormalige toepassing stond weliswaar borg voor een goe­de afwikkeling van de logistiek, maar bleef schromelijk in gebreke inzake businessrapportering en -analyse. Ook de achterliggende database bleek bijzonder complex en moei­lijk op gebruiksvriendelijke wijze in effectieve management-info om te zetten. Laurent van Laere, verantwoordelijke Sales & Marketing: “In wezen wilden we CRM in ons bedrijf introduceren ter verhoging van onze bedrijfsefficiëntie, maar zonder perfor­mant achterliggend ERP-systeem is dat niet mogelijk. Na marktvergelijking besloten we met DIMASYS|ENT in zee te gaan omwille van de geboden functionaliteiten en gebruiks­vriendelijkheid. Referenties in de (textiel)distributie sterk­ten ons vertrouwen in vendor Infomat. Die kon bovendien niet alleen onze behoeften op ERP- maar ook op CRM-vlak afdekken”.

VLI implementeerde de volledige DIMASYS|ENT suite, met in­begrip van de WMS-module en bijhorende barcode scanfunc­tionaliteit. “De orderpicking leverde intussen een gevoelige verhoging van de productiviteit op. Maar, zoals bij elke ERP-applicatie, gaat het eerste jaar vooral veel aandacht naar het zoeken van de juiste werkprocedures. Een significante efficiëntiewinst verwacht ik pas dit jaar met onder meer snellere doorlooptijden, een verminderde foutenlast en een optimalisatie van het voorraadbeheer. De WMS-module van DIMASYS|ENT kan immers vlot overweg met maten en kleu­ren, met barcodering en optimale voorraadhoeveelheden dankzij de automatische min/max-berekening. Onlangs gin­gen we bovenop van start met elektronische facturatie, wat op administratief vlak voor een hogere productiviteit zorgen moet,” zo nog Laurent Van Laere.

Bouwsteen voor integrale bedrijfsstrategie

Infomat koppelde DIMASYS|ENT inmiddels met de Business Intelligence tool i8. “De huidige groeidynamiek noopt ons tot een oordeelkundige, organisatorische voorbereiding op de toekomst. Meten is weten. Bijzonder belangrijk is dat we over de juiste managementinfo beschikken. i8 extraheert uit DIMASYS|ENT maatspecifiek strategische data zoals de omzet per land of regio, per verkoper, per klant op diverse niveaus, volgens de ingegeven parameters. Forecasting van de ver­koopsevolutie is voor ons één van de belangrijke rapporte­rings-tools. Zo’n 80% van onze bestellingen heeft immers een levertermijn van zes maanden,” aldus Van Laere junior.

Eveneens geïntegreerd met DIMASYS|ENT verkeert bij VLI in­middels de roll-out van CRM-oplossing CAS genesisWorld in de testfase. Die biedt verkopers, zowel on- als offline, een inzicht in de klantenhistoriek, de klantenopvolging, eventu­ele klachtenproblematiek, … en staat tevens borg voor een betere verkoopsrapportering en -opvolging van het twaalf­koppige sales team.

Overtuigd door onze klant aan het woord?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk