Skip to content

IJzerwarenhandel De Pikke activeert nu ook e-shop en Sales MOBile van DIMASYS|ERP

ERP-adept van het eerste uur

De Pikke Industrie N.V. (Zele) slaagt erin zijn groeiprestaties probleemloos te ondervangen dankzij ERP-applicatie DIMASYS|WKG. De KMO, sinds geruime tijd een adept van enterprise resource planning (ERP), schakelt thans een dimensie hoger met de implementatie van de Sales MOBile-module. Dat gebeurt gelijktijdig met de opstart van een e-shop. Zaakvoerder Mathieu Oosterlinck houdt zijn verwachtingen inzake de online verkoop vooralsnog voor zich, maar is ervan overtuigd dat Sales MOBile terzake op zijn minst even belangrijk is. Het zijn de buitenmedewerkers die onze B2B-klanten naar onze nieuwe webshop zullen moeten loodsen, luidt het. DIMASYS|WKG moet de op til staande verdere uitbreiding van de toonzaal en de opslagplaats zonder één enkel probleem behapbaar maken, klinkt het.

Met Mathieu Oosterlinck staat de vierde generatie van het familiebedrijf aan het roer van de onderneming. Overgrootvader Clement Van Langenhove stond precies negentig jaar terug in hartje Zele aan de bakermat van het bedrijf.

De Pikke

Wegens gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden neemt Mathieu Oosterlinck in 2006 een 9.000 m² grote site van een voormalige textielfabriek op een zichtlocatie in het industriepark van Zele over. Eerder nam De Pikke Industrie zowat 1.700 m² van de site in huur. 2006 is overigens een sleuteljaar in de geschiedenis van de ijzerwarenhandel. Toen trad De Pikke als kleine onderneming toe tot aankoopvereniging Groco. Toen Groco twee jaar later toetrad tot het Nederlandse Necomij, dat later zijn activiteiten met Zevij versmolt, kreeg De Pikke in eerste instantie toegang tot de bouwmarkt, later tot het IVANA-label van het toenmalige Necomij, dat een eigen productaanbod van gereedschappen en bouwbeslag overkoepelt en in België door Groco in exclusiviteit wordt gecommercialiseerd.

“Onze initiële focus op metaal en industrie werd zodoende aangevuld met een breed assortiment voor de bouw. Een en ander legde de basis voor een stelselmatige ontwikkeling tot een “echte” vakhandel die zich positioneert als toeleverancier aan de metaalsector, de industrie en de bouwnijverheid”, geeft Mathieu Oosterlinck aan. Tien jaar terug richtte echtgenote Caroline De Smedt een afdeling PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) en outdoor-kledij op, die initieel in de oorspronkelijke winkelruimte in centrum Zele werd ondergebracht. Toen ook ijzerwarenhandels meer en meer op het belevingsaspect gingen inzetten, werd die divisie in 2018 binnen De Pikke geïntegreerd. Dat telt intussen zestien medewerkers (12 FTE’s). Op de klantenlijst staan een 4.000-tal actieve bedrijven. “Op vandaag is De Pikke een referentie als generalistische aanbieder voor bedrijven in de beoogde sectoren”, zo nog onze gesprekspartner.

Binnen de huidige constellatie willen Oosterlinck en echtgenote De Pikke verder uitbouwen tot een toonaangevende speler die industrie en bouw in de regio tussen Gent, Antwerpen en Brussel met sterke kwaliteitsmerken en een uitgesproken service-gerichtheid faciliteert. Eén aspect van die service-gerichtheid blijkt onder meer uit de toenemende aandacht voor klantenbeleving die de KMO betoont. “Klassiek binnen de ijzerwarenbranche is dat klanten een steeds groter assortiment willen, maar tegelijk ook meer beleving. In 2013 breidden we onze accommodatie uit met een nieuwe toonzaal die de bestaande oppervlakte met 2.700 m² tot 3.700 m² uitbreidde. Begin 2023 zullen we daar nog eens 1.000 m² aan toevoegen terwijl de integratie van nieuwe variëteiten ook tot de uitbreiding van ons magazijn met 500 m² tot 1.250 m² noodzaakt”, zo nog de zaakvoerder.

De Pikke IJzerwaren

Voor de uitbreidingsoperatie van 2013 moesten prioriteiten worden gesteld, want op dat ogenblik drong ook een investering in een nieuwe ERP-applicatie zich op. Tussen 2001 en 2016 werkte De Pikke al met ERP-applicaties, die doorheen de tijd uitgefaseerd raakten wegens gebrek aan technische ondersteuning en technologische doorontwikkeling. In 2016 opteert De Pikke, na een marktstudie, voor DIMASYS|WKG omwille van de sterke sectorreferenties waarmee vendor Infomat N.V. (Antwerpen) kon uitpakken. Ook de kleinschalige structuur en de flexibiliteit van het bedrijf, dat vorig jaar door Kerridge Commercial Systems werd geïntegreerd, deden de balans in zijn voordeel overhellen. “Grote voordeel dat we uit DIMASYS|WKG wisten te halen is ongetwijfeld de optimalisatie van onze logistieke flows. In de voorbije vijf jaar wisten we met een beperkte personeelsgroei een efficiëntiewinst van 30 à 35% neer te zetten. Dat leidde tot meer dan een omzetverdubbeling. Het aantal manuren dat we met DIMASYS|WKG hebben bespaard, is gigantisch”, onthult Mathieu Oosterlink.

“Binnen een klein bedrijf moet elke medewerker alles doen. Naarmate het bedrijf groeit kan je, dankzij de ERP-oplossing, specifieke bevoegdheden aan bepaalde medewerkers toevertrouwen. Gevolg is dat de beschikbare functionaliteiten van in dit geval DIMASYS|WKG maximaal kunnen worden aangewend wat in de voormalige constellatie nooit het geval zou zijn geweest. Doordat bepaalde medewerkers zich in bepaalde modules van de ERP-applicatie hebben bekwaamd, halen ze veel meer uit de geboden functionaliteiten dan in het geval een beperkt aantal medewerkers met het geheel van de applicatie aan de slag gaat. Dat biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde onderdelen van de logistieke flow maximaal rendement neer te zetten,” wordt daaraan toegevoegd.

Sales MOBile en nieuwe e-shop

Met Corsa Document Management, een geïntegreerde module binnen DIMASYS|WKG, is De Pikke bezig met de digitalisering van zijn documentstromen. Zowat 90% van de uitgaande facturatie verloopt intussen elektronisch. De inkomende facturen lopen over EDI. Voor het tellen van de voorraden maakt de KMO al langer gebruik van scanning-technologie. Die functionaliteit wordt thans uitgebreid naar het picking-gebeuren.

"Met DIMASYS|WKG als onderbouw gaan we constant op zoek naar nieuwe, bijkomende efficiëntiewinsten. De Pikke is wellicht één van de kleinere bedrijfsstructuren die zoveel functionaliteiten van de applicatie benut. Ondanks Covid wisten we toch groei neer te zetten. De pandemie dwingt ons op zoek te gaan naar (nieuwe) oplossingen die door de ERP-applicatie binnen bereik worden gebracht”.

Opmerkelijk is dat de ijzerenwarenhandel pas nu de e-shop module van DIMASYS|WKG heeft aangekocht. Dat heeft ook met omstandigheden te maken. Mathieu Oosterlinck: “Bewust opteerden we ervoor nog geen webshop te lanceren hoewel zowat alle collega’s dat in de voorbije vijf jaar wel deden. Ik vermoed dat vele van die webshops intussen weinig efficiënt functioneren. In samenwerking met Zevij en EZBase hebben we lang de kat uit de boom gekeken. Om tot de bevinding te komen dat de geïntegreerde webshop van Infomat één van de meest performante oplossingen is die binnen een ERP-systeem is geïntegreerd. ERP-spelers moeten doorgaans instaan voor het structureren van de bedrijfsactiviteiten, inzonderheid op logistiek vlak. Vele voelen zich geroepen om ook een webshop aan te bieden, maar dat blijkt - met uitzondering van Infomat - niet meteen hun “cup of tea” te zijn. Resultaat: een gebrek aan performantie of aan deugdelijke koppelingen met derden. Infomat biedt een oplossing op basis van ERP-functionaliteit, die geen koppeling met een externe partij behoeft”.

Onze gesprekspartner erkent dat het gebrek aan een webshop het bedrijf wat parten heeft gespeeld bij grotere organisaties die aandringen op het ter beschikking stellen van e-commerce mogelijkheden. “Misschien hadden we met een webshop iets efficiënter op de bal kunnen spelen tijdens de corona-crisis. Als B2B-speler hebben we achter de schermen echter contact gelegd met onze klanten en binnen onze eigen accommodatie een “zero contact”-afhaalruimte gecreëerd. Bestellingen werden per mail of per telefoon geplaatst. Omzetverlies hebben we quasi niet geleden, integendeel. Niettemin wil ik geen lockdown meer meemaken zonder webshop”.

Oosterlinck hoedt er zich voor zijn verwachtingen omtrent de online verkoop te kwantificeren. Meer heil verwacht hij op korte termijn van de activering van de Sales MOBile-module van DIMASYS|WKG. “Particulieren maken sneller gebruik van een webshop. Dat geldt vooralsnog minder voor B2B. De aankopers van onze klanten zullen we hoe dan ook naar ons nieuw platform moeten toeleiden. In eerste instantie wordt onze e-shop eerder een ordersysteem dan een webshop als dusdanig. Het is geenszins de bedoeling om de klanten te triggeren tot online aankoop met gerichte promoties. Indirect verwacht ik van de webshop wel een toename van de verkoop. Door klanten ertoe aan te zetten van het platform gebruik te maken om zelf hun orders te plaatsen zal voor de commerciële medewerkers meer ruimte ontstaan om aan prospectie en klantopvolging te doen.

Logo DIMASYS Enterprise

Ongetwijfeld zullen we ook kleine zelfstandigen meer continuïteit kunnen bieden door hen de mogelijkheid te geven om ’s avonds hun bestellingen door te geven. Met openingsuren van 06.00 tot 18.00 u bieden we hen hoe dan ook al een bijzonder hoge beschikbaarheid”, besluit Mathieu Oosterlinck.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk