Skip to content

DIMASYS|ENT loodst Dema-Shop naar het digitale tijdperk

De familiale KMO bouwt bijkomend warehouse in Roeselare

Software vendor Infomat N.V. (Antwerpen), sinds kort onderdeel van het Britse Kerridge Commercial Systems, loodst ijzerenwarenhandel Dema-Shop B.V.B.A. (Roeselare) het digitale tijdperk binnen. En dat is net op tijd om de groei van de KMO te ondervangen. Temeer daar Dema-Shop een uitbreiding van zijn opslagcapaciteit met 4.500 m² op een nieuwe nabijgelegen locatie op de agenda heeft staan. “Met DIMASYS|ENT en bijhorende koppelingen maken we een voor ons bedrijf nooit geziene technologische omslag”, geeft zaakvoerder Frederik Debrabander te kennen.

Dema-Shop werd veertig jaar terug door Marc Declercq in Gits opgericht met focus op de commercialisatie van beregeningshaspels voor de landbouw. Over de jaren werd het assortiment uitgebreid met randproducten allerhande. Die evolutie leidde indertijd tot een eerste verhuizing naar Ardooie om twintig jaar terug uit te wijken naar een 8.730 m² grote site in de Ovenstraat te Roeselare, die inmiddels voor 4.000 m² is bebouwd.

Logo Dema-Shop

Twaalf jaar terug nam de familie Debrabander Dema-Shop over na de verkoop van het familiale veevoederbedrijf. Onder impuls van de nieuwe eigenaars vervelde Dema-Shop tot een volwaardige ijzerenwarenhandel, gelegen in het hart van de West-Vlaamse agro-industrie. In een straal van 25 kilometer rond Dema-Shop liggen dertien groentenfabrieken.

“Om de toekomstige groei te ondervangen kochten we in de nabijgelegen industriezone Ovenhoek, een nieuwe ontwikkeling van intercommunale wvi, een terrein van nagenoeg 8.000 m² aan, waarop we een opslagmagazijn van 17 meter hoogte met een grondoppervlakte van 4.500 m² zullen optrekken. Het geheel wordt geconcipieerd met het oog op automatisering. Eind volgend jaar hopen we de nieuwbouw in gebruik te nemen”, aldus Frederik Debrabander.

Band met lokale agro-industrie

Tot de klanten van Dema-Shop horen de land- en tuinbouwers (30%), de vaklui in de bouw (30%) en de industrie (20%). De resterende 20% van zijn omzet puurt het bedrijf, met 24 medewerkers, uit zijn groothandelsactiviteiten. Zo staat Dema-Shop bijvoorbeeld sterk in PVC-materiaal en leidingwerk, dat aan regionale bouwbedrijven en zwembadbouwers wordt verkocht.

Binnen het agro-luik blijven de beregeningshaspels en aanverwanten een belangrijke component. Zo treedt het West-Vlaams bedrijf in België bijvoorbeeld op als verdeler van het Italiaanse Idrofoglia (Lunano). Dema-Shop, dat voornamelijk actief is in West- en Oost-Vlaanderen, deelt zijn productengamma goeddeels op in beregening, waterpompen, veiligheid en PBM’s, slijtdelen, industriële slangen, slangkoppelingen en afdichtingen, afsluiters & appendages, metalen leidingssystemen, afsluittechniek, kunststofleidingsystemen, gereedschappen, machines, bevestigingsmaterialen, hygiëne, reiniging & onderhoud en tuinonderhoud. Van de 100.000 referenties houdt Dema-Shop er zowat 60.000 op stock aan. De KMO telt een tweeduizendtal actieve klanten. “Dat we voor elke productgroep één of verschillende specialisten hebben, is één van de sterktes van Dema-Shop. Andere troeven zijn de grote voorraad, de mogelijkheid om de klant op locatie te servicen en de eigen hersteldienst”, zo nog onze gesprekspartner.

Nood aan performant ERP-systeem

Bij de overname was Dema-Shop, lid van aankoopgroepering Asamco, enkel actief in beregening en gereedschappen. In de voorbije jaren werd het assortiment fors uitgebouwd met focus op vijf specialisaties, met name Aandrijving, (Tuin)beregening, Slangen & Koppelingen, Gereedschappen & Machines. Bedoeling is, na de uitbreidingsoperatie, die specialisaties verder uit te diepen.

Binnen dat toekomstplan is de inzet van een performant ERP-systeem van strategisch belang, beseft Frederik Debrabander. Tot voor kort was de werking van Dema-Shop op vrij archaïsche leest geschoeid. Het geërfde ERP-systeem, indertijd onder eigen dak ontwikkeld, bleek immers niet bij machte de evolutie van het bedrijf bij te houden.

Op 1 oktober vorig jaar ging Dema-Shop met ERP-applicatie DIMASYS|ENT van software vendor Infomat aan de slag. Die oplossing bleek naadloos aan te sluiten op de behoeften van de onderneming, luidt het. Zo implementeerde de ijzerenwarenhandel alle basisfunctionaliteiten van DIMASYS|ENTT (aankoop, verkoop, voorraadbeheer, orderverwerking, dienst na-verkoop, toonbankverkoop, ….). De boekhouding werd naar DIMASYS Financials omgeschakeld. Binnen de module dienst na-verkoop werd voor de herstelwerkzaamheden een specifieke routering uitgewerkt op basis van serienummer-opvolging. Ook voor de prijzenproblematiek voor bouten en moeren werkte Infomat een specifieke oplossing uit. De activering van het DIMASYS TaskCentre bezorgt Dema-Shop een interne communicatie-tool met messaging- & alerting-functies die onder meer voor de opvolging van offertes en stock-tellingen wordt aangewend.

Gecatapulteerd in digitale tijdperk

Frederik Debrabander beseft terdege dat Dema-Shop in een mum van tijd een technologische kwantumsprong heeft gemaakt die zowel de bedrijfsvoering als de bedrijfsprocessen op een nieuwe, meer performantere leest heeft geschoeid.

“Groot voordeel van DIMASYS|ENT zijn de mogelijkheden tot verregaande opvolging van de bedrijfsprestaties. Voorraden, offertes (flow en status), goederenstatus, … alles is traceerbaar, zowel van de aan- als de verkoop. Nu al staat vast dat, na verloop van tijd, de stock-fouten zullen afzwakken. De Min/Max-module, die in de toekomst volledig dynamisch wordt, zorgt voor een grotere efficiëntie in het voorraadbeheer. Door de wekelijkse opvolging van de backorders hebben we de bestel- en levertijden gevoelig kunnen inperken. Een en ander vertaalde zich in grotere klantentevredenheid,”
aldus een opgetogen zaakvoerder.

Dema-Shop beperkte zich op IT-vlak evenwel niet louter tot de implementatie van een nieuw ERP-systeem, het introduceerde ook elektronisch document management en business intelligence. Voorheen verliep de hele papierstroom binnen het bedrijf op papieren drager. Inmiddels worden alle inkomende facturen gedigitaliseerd. Door DIMASYS|ENT te koppelen met Corsa Document Management verloopt het gros van
de papierstroom intern en extern elektronisch. Zo worden 80% van de uitgaande facturen via e-mail verzonden terwijl nog enkel de verzendnota’s en pick-bonnen worden afgedrukt. “Met Corsa Document Management wisten we onze papierberg met 80% terug te dringen”, weet de bedrijfsleider. Opmerkelijk is dat Dema-Shop gelijktijdig met DIMASYS|ENT ook business intelligence tool i8 implementeerde, die op management- niveau voor een forse toegevoegde waarde tekent.

Frederik Debrabander: “i8 stelt heel wat valabale management-info op klanten-, voorraad-, artikel-, prijs- en rendementsniveau ter beschikking. Die stelt ons in staat de bedrijfsvoering gericht bij te sturen indien nodig. Op het einde van de rit staat DIMASYS voor Dema-Shop voor heel wat meerwaarde in de vorm van de operationele bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering. De beschikbare kennis kan beter worden uitgebouwd en gestructureerd om commercieel beter te worden uitgespeeld. DIMASYS|ENT schept voor ons nieuwe ruimte zodat onze productspecialisten hun kennis kunnen doorontwikkelen, andermaal met een grotere klanttevredenheid tot gevolg”.

Niet alleen op de werkvloer heeft DIMASYS|ENTT zich in forse productiviteitswinsten vertaald. Dat geldt ook voor de afdeling administratie. Frederik Debrabander raamt de productiviteitswinst na één jaar op zowat 20%. In normale marktomstandigheden zou het nieuwe ERP-pakket Dema-Shop binnen de twee jaar een minstens even grote omzetgroei moeten bezorgen.

Vitaal voor uitbreidingsoperatie Als eind volgend jaar de bijkomende opslaglocatie in gebruik wordt genomen zal het hele team van Dema-Shop genoegzaam met de functionaliteiten van DIMASYS|ENT zijn vertrouwd. Een betere timing kan omzeggens niet. “Zonder een performant ERP-systeem als DIMASYS|ENT was een verdere uitbreiding van onze opslagcapaciteit ondenkbaar geweest”, besluit Frederik Debrabander.
Dat Dema-Shop zich op commercieel alvast gesterkt voelt met de nieuwe ERP-applicatie, blijkt uit het feit dat de KMO vanaf deze maand voor het eerst ook de Waalse markt met twee verkopers gaat bewerken.

Overtuigd door onze klant?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk