Skip to content

Sign & Facade

CAS genesisWorld ondersteunt gemeenschappelijke bedrijfscultuur

Sign & Facade, actief in de lichtreclame en gevelbekleding, vatte pas in mei de roll-out van CRM-applicatie CAS genesisWorld in zijn hoofdkantoor te Molenstede aan. Deze maand is een tweede ves­tiging in Luik aan zet, later dit jaar komt de site in Oostkamp aan de beurt. Voor ceo Didier Vael kadert de introductie van CAS gene­sisWorld in een bredere context. Zo dicht hij het CRM-pakket een centrale rol toe in het smeden van een gemeenschappelijke be­drijfscultuur. “Met de CRM-oplossingen formaliseren we een aantal bedrijfsprocessen op groepsvlak zonder dat de entrepreneurial spi­rit van onze medewerkers in de kiem wordt gesmoord,” luidt het.


Tweeledige klantengroep

De klantenbasis van Sign & Facade varieert naargelang van de aard van de activiteiten. Zo is het aantal klanten binnen de architectoni­sche gevelbouw relatief beperkt. Binnen die discipline werkt de multi-site KMO doorgaans voor architecten en grote bouwondernemingen. De klanten binnen de poot lichtreclame kunnen in twee delen worden opgesplitst: enerzijds zijn er de key accounts (grote retail-bedrijven en bank- en verzekeringsinstellingen met veel vestigingen) en ander­zijds de “one-shot klanten,” zeg maar eenmanszaken of kleinhande­laars.

In de luttele tijd dat CAS genesisWorld binnen Sign & Facade draait, zorgde het pakket alvast voor een vereenvoudiging van de bedrijfs­processen. De geboekte tijdswinst kunnen de verkopers aanwen­den om zich op hun kernactiviteiten te focussen en zodoende hun productiviteit te verhogen. Offertes, verkoopsverslagen en andere administratieve documenten worden rechtstreeks vanuit CAS gene­sisWorld gegenereerd. Van een parallel of manueel verkoopscircuit is geen sprake meer.

Intrede in de CRM-wereld

Vanuit management-oogpunt biedt de CRM-applicatie alvast een grote vooruitgang op het stuk van de reporting. “De betere reporting biedt ons een beter inzicht in de bedrijfsvoering. Voorheen maten we ook al hoeveel procent van de prospectie-inspanningen tot een deal leidden. Het meten van doorlooptijd bleek niet mogelijk om­dat de data manueel in Excel diende ingevoerd. Ook het verfijnen van de “hit rate” naar bijvoorbeeld producttype of in functie van de “deal size” was niet mogelijk. Dat is thans wel het geval zodat we een nauwkeurige kijk hebben op zaken als prijselasticiteit en onze concurrentiepositie. Kortom, de rapportering is kwalitatief van een andere orde dan voorheen. Echter, vooralsnog inspireerden we ons op de rapporteringsmodellen uit het verleden. In een volgende stap willen we die gaan verfijnen naar de toekomst toe,” verduidelijkt Didier Vael.

Investeren in bedrijfscultuur

Opmerkelijk is dat de CEO de introductie van CAS genesisWorld als een strategische stap omschrijft in de evolutie naar een gemeen­schappelijke bedrijfscultuur. “Uitdaging voor een KMO als Sign & Facade, met drie verschillende sites, is de schaalgrootte en com­plexiteit van de organisatie optimaal beheersbaar te houden zonder dat de entrepreneurial spirit daardoor wordt geschaad. Een zekere stroomlijning van de bedrijfsprocessen, is onontbeerlijk geworden. In die optiek is het nieuwe CRM-pakket van strategisch belang. Het vrijwaart immers de zo belangrijke entrepreneurial dynamiek zon­der de medewerkers in een administratief keurslijf te duwen. Zo is CAS genesisWorld niet enkel van belang vanuit zuivere CRM-optiek maar ook om binnen de brede context van de bedrijfsorganisatie een aantal zaken meer procesmatig te gaan runnen. Kortom, CAS gene­sisWorld is een belangrijke component om de verschillende bedrijfs­culturen, als gevolg van de acquisities, tot een gemeenschappelijke cultuur om te smeden,” zo nog de CEO.

Vast staat nu al wel dat volgend jaar de reporting-functionaliteiten verder zullen worden verruimd. De koppeling met het CRM-pakket moet alvast voor bijkomende tijdswinst en een nieuwe efficiëntieslag zorgen. Een volgende stap bestaat wellicht in de introductie van een planning-software die zowel met het CRM- als het ERP-pakket wordt gekoppeld. “Dat zal voor een uniforme datakwaliteit en -integriteit zorgen, gaande van de pre-sales en orderverwerking, over de plan­ning, tot de productie en distributie,” besluit Didier Vael.

Overtuigd door onze klant aan het woord?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk