Skip to content

Allegro & GDPR

Popsy

&

General Data Protection Regulation (AVG)


GDPR is het acroniem van “General Data Protection Regulation” in het Engels.
In het Nederlands wordt dit AVG of “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

Wat Popsy betreft gaat het hoofdzakelijk om het anoniem (ontoegankelijk) maken van gegevens van klanten/leveranciers via toepassingen die deze bewerkingen controleren.

Wat met de gedigitaliseerde documenten?
Hoe conform zijn met de regelgeving?

Alhoewel voor een groot deel van de gebruikers de hierboven beschreven methode conform is, werpen de gedigitaliseerde en de aan de verrichtingen toegevoegde documenten een probleem op van een totaal andere dimensie:

Men zal dergelijke documenten wensen te archiveren zonder ze te vernietigen, al was het maar voor latere administratieve controles.

Popsy ontwikkelt vandaag toepassingen om deze nieuwe regels toe te passen en de bewerkingen gebruiksvriendelijk, gecontroleerd en geautomatiseerd te maken

  • Toevoeging van parameters per derden fiche (anoniem maken na x jaar zonder bewegingen)
  • Algemene parameters voor de bewerking zelf.
  • Anoniem maken in één click (manuele of automatische bewerking (bij de afsluiting))
  • Verwijderen van de bijlagen (facturen) na bewaring

Het is reeds mogelijk in Popsy! Hoe?

  • In elke fiche kan de gebruiker manueel alle persoonlijke gegevens verwijderen en enkel de referentie (de sleutel) van de fiche overhouden.
  • Men kan ook fiches hergroeperen (Extra/referenties/hergroeperen) in één enkele “anonieme” fiche om vervolgens de vrijgekomen fiches te verwijderen.

 

© Allegro, datum van laatste aanpassing: 15-05-2018

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk