Skip to content

Elektro groothandel evolueert naar gemeenschappelijk voorraadbeheer

Grote verdienste van de ERP-applicatie is alvast dat de aankopen van de acht filialen van Electric steeds vaker centraal verlopen, met alle positieve gevolgen vandien.

Elektro groothandel Electric (Brussel) implementeerde anno 2012 de ERPoplossing DIMASYS|ENT van Infomat. Hoewel het leerproces in december 2012 nog volop aan de gang is, zijn de eerste positieve resultaten al duidelijk merkbaar: een verhoogde bedrijfsefficiëntie en betere communicatie met de klant. In een volgende fase zullen de CRM-functionaliteit en business intelligence-module worden geactiveerd. Grote verdienste van de ERPapplicatie is alvast dat de aankopen van de acht filialen van Electric steeds vaker centraal verlopen, met alle positieve gevolgen vandien. Dit alles moet de voorbode zijn voor de centralisatie van de voorraden.

Alain De Vos, Managing Director: "Gecentraliseerde aankopen verhogen niet alleen onze competitiviteit, maar ook ons reactievermogen, met een betere klantentevredenheid tot gevolg."

Electric logo

Electric, dat in 2013 zijn 130-jarig bestaan viert, ontstond in 1883. Over de jaren belandde Electric binnen de invloedssfeer van de familie De Vos, met huidig managing director Alain De Vos als vertegenwoordiger van de derde generatie aan het roer. Het was onder zijn impuls dat Electric zijn activiteiten in 1988 eenduidig ging focussen op de groothandel in elektromateriaal ten behoeve van de professionele markt. Op vandaag is de onderneming vooral actief in de distributie van kabel(toepassingen), industrieel materiaal, installatiemateriaal, verlichtingsapparatuur en verlichtingbronnen. Minder belangrijk in omvang zijn de activiteiten op HVAC-vlak (lees: het elektro-luik, nvdr.) en de distributie van huishoudapparaten. Het kloppend hart en de hoofdzetel van Electric zijn gevestigd langsheen de Brusselse Poincarélaan. Het bedrijf heeft voorts verkoopsfilialen in Braine-L’Alleud, Elsene, Moeskroen, Namen, Roeselare, Strépy-Bracquenies en Tienen. Met een vijftigtal werknemers noteert Electric een omzet van zowat 15 miljoen euro.


managing director Electric, Alain De Vos

DIMASYS | ENT als strategische investering

Omdat het bestaande IT-systeem niet langer aan de hedendaagse technologische en functionele vereisten voldeed, ging Electric op zoek naar een alternatief. Na een marktstudie opteerde de KMO voor de implementatie van DIMASYS|ENT. “Omwille van de bewezen deugdelijkheid en de groothandelsexpertise van softwarevendor Infomat. Ook de positieve ervaring van een aantal collega’s met een vergelijkbare bedrijfsstructuur en verkoopsorganisatie deed de balans in het voordeel van DIMASYS|ENT overhellen,” aldus Alain De Vos. “Belangrijke elementen waren de geboden functionaliteiten voor het interfilialenverkeer en bijhorende transacties, de voorraad- en inkoopoptimalisatie en het toonbankgedeelte,”

De bedrijfsleider bestempelt de implementatie van DIMASYS|ENT als van strategisch belang voor Electric. “Onze ultieme ambitie is over de groep een gecentraliseerd voorraadbeheer op te zetten. Dat willen we behoedzaam en gefaseerd uitbouwen. Met DIMASYS|ENT zijn we van start gegaan met de invoering van gegroepeerde aankopen. De prijzen en hoeveelheden werden welliswaar al centraal onderhandeld, maar de filialen herbevoorraadden zich individueel. Dat is niet de meest optimale situatie, zowel vanuit kostenoogpunt als wat de klantenservice aangaat,” zo nog de managing director. Het herbevoorradingssysteem van weleer draaide op het concept van minimale stocks, met bijhorende bestelvolumes die evenwel niet in de hoogte waren begrensd. In DIMASYS|ENT liggen de boven- en ondergrens van de voorraden op artikelniveau vast. Alain De Vos: “Het nieuwe voorraadsysteem biedt ons tevens een betere controle over de verkoopsprijzen, met inbegrip van een globaal kortingensysteem op maat van de individuele klant.

Naast de modules die rechtstreeks verband houden met de hele verkoopscyclus, implementeerde Electric ook de boekhoudapplicatie Financials, maar evenzeer het DIMASYS TaskCenter. Het TaskCenter, dat wordt gekenmerkt door sterke alerting- en messaging-functionaliteiten, wordt zowel voor interne als externe doeleinden aangewend. Zo kan het gaan om een automatische verwittiging indien een bepaalde artikelreferentie zijn minimale voorraadgrens heeft bereikt, dan wel om een elektronische boodschap aan een welbepaalde klant om hem te melden dat zijn bestelde goederen ter beschikking staan.

Vitaal voor een beter bedrijfsinzicht

Electric schafte een aantal sectorspecifieke modules aan, zoals voor het beheer van kabelhaspels of voor het optimaal beheren en versnijden van kabels. Ook de automatische import van de leverancierscatologi is meer dan een handigheidje. Momenteel liggen in de DIMASYS-bibliotheek een 160.000 artikelreferenties met bijhorende specificaties opgeslagen. Die kunnen individueel geactiveerd worden. Bijzonder verheugd toont de managing director zich over de sterk geavanceerde communicatiefunctionaliteit met de klant die DIMASYS biedt. “Dat alles op basis van beter parametriseerbare informatie en bijgevolg veel betrouwbaardere gegevens dan voorheen. Resultaat is een gevoelige verhoging van de bedrijfsefficiëntie en andermaal een verbeterde klantenservice,” merkt Alain De Vos op.

Uit wat voorafgaat blijkt dat Electric heel snel naar de maturiteitsfase op ERP-vlak evolueert. Zo staat de implementatie op korte termijn van de Business Intelligence-tool en de CRM module van DIMASYS|ENT op de agenda. Met de betere organisatie van de bedrijfsprocessen over de hele verkoopscyclus neemt het management van Electric niet langer vrede. Alain De Vos wil ook een beter inzicht in het geheel van de bedrijfsprocessen om, aan de hand van statistische informatie, die maatregelen te treffen die de electrogroothandel in de toekomst nog slagvaardiger en performanter maken.


Electric showroom

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk