Skip to content

Tapibel bereidt nieuwe uitbreidingsinvestering voor

CAS genesisWorld centraal voor communicatie binnen nichestrategie

Sinds getuft tapijt- en naaldvilttapijtproducent Tapibel N.V. (Pelt) onder de vleugels van investeringsmaatschappij 3i is uitgekomen, zet de familiale KMO sterke prestaties neer. Zo werd een zestal jaar terug met succes het segment van de tapijttegels met een eigen merk aangeboord en ging de aandacht meer dan ooit naar nichetoepassingen. Tapibel streeft een nog sterkere positie in de con-tractmarkt na door zijn decoratieve mogelijkheden uit te breiden.

Logo Tapibel

Drie jaar terug werd daartoe een eerste machine aangekocht. De KMO broedt momenteel op plannen om terzake een nog meer performante tuftingmachine aan te kopen. Investering: 2,5 à 3 miljoen euro. Communicatie met de klant wordt binnen die context belangrijker dan ooit. Daarom implementeerde Tapibel zopas de CRM-applicatie CAS genesisWorld die door Infomat N.V. (Antwerpen) wordt vermarkt. Een essentiële stap om de groei verder te kunnen ondersteunen.

Persoon Tapibel

Paul Verweyen richtte in 1970, samen met drie vennoten, Tapibel op dat zich als één van de eerste bedrijven op het industrieterrein Nolimpark in het toenmalige Overpelt, vandaag Pelt, vestigde. Aldaar werd de accommodatie over de jaren stelselmatig uitgebouwd. Op vandaag beschikt de KMO er over een bedrijfspand van ruim 28.000 m². Tapibel spitste zich initieel toe op de productie van naaldvilttapijt (non-woven) voor zowel residentiële als niet-residentiële toepassingen. Naderhand werd het activiteitenspectrum verruimd met de productie van getuft kamerbreed tapijt. Om bedrijfseconomische redenen werd ook het coatingproces in de jaren ’90 onder eigen dak gehaald. In 1991 neemt het Brits textielconglomeraat Allied Textiles (Barnsley) Tapibel over, met als bedoeling zijn aanwezigheid in Continentaal-Europa uit te bouwen. Paul Verweyen en zoon Werner blijven de directie waarnemen. Allied Textiles gaat later op in investeringsmaatschappij 3i, dat na verloop van tijd beslist de textielactiviteiten integraal op Groot-Brittannië terug te plooien. Paul en Werner Verweyen ruiken hun kans en kopen in 2003 het bedrijf terug. Tapibel had zich intussen volledig uit de residentiële markt teruggetrokken om zich op de contractmarkt toe te spitsen. Het bedrijf overleeft de crisis van 2009 die in de hele textielsector slachtoffers eiste. “Op vandaag is Tapibel nog de enige tapijtproducent in Limburg,” beklemtoont managing director Werner Verweyen.

“CAS genesisWorld gebruiken we in eerste instantie om de interne en externe communicatie te stroomlijnen en om een centraal en overzichtelijk klantenbeheersysteem te implementeren. In het licht van de verdere uitbreiding van onze activiteiten, de toenemende klanteneisen op personalisatievlak en de verbreding van de nichetoepassingen vormt optimale communicatie een essentieel element.”

Succesvolle diversificatie en nichestrategie

Op vandaag plukt de Limburgse KMO de vruchten van zijn succesvolle diversificatie. “Zowat zes jaar terug stapten we in de tapijttegelmarkt met een eigen merk, INCATI, steeds weer voor de contractmarkt. Dat bleek een voltreffer en levert ons inmiddels goed 40% van de omzet op,” aldus Verweyen. Binnen het segment kamerbreed getuft tapijt, dat onder de merknaam Tapibel wordt vermarkt, zet het bedrijf steeds meer in op gepersonaliseerde uitvoeringen, die binnen de contractmarkt aan belang winnen.

Logo CAS genesisWorld

Drie jaar terug kocht Tapibel daartoe een gespecialiseerde tuftingmachine aan. Momenteel broedt het bedrijf op plannen om een nog performantere machine aan te kopen, goed voor een investering van een kleine 3 miljoen euro, om de ingeslagen richting verder te bewandelen.Werner Verweyen erkent dat de minder frequente combinatie binnen de sector van naaldvilttapijt en getuft tapijt en binnen het segment van getuft tapijt, de combinatie van tapijttegels en kamerbreed tapijt, voor Ta-ibel onmiskenbaar concurrentievoordeel inhoudt.

Beide segmenten versterken elkaar onderling en liggen ook aan de basis van de nichestrategie die de KMO huldigt. Zowat 20% van de inkomsten puurt de onderneming inmiddels uit heuse nichetoepassingen. Blikvanger binnen dit alles zijn de geo-textieltoepassingen die vooralsnog vooral bij Franse nutsleveranciers in de smaak vallen. Aan hen levert Tapibel naaldvilttapijt in bijzondere uitvoering toe ter bescherming van bijvoorbeeld aardgasleidingen. Werner Verweyen maakt zich sterk binnenkort in een tweede land met een sterke referentie terzake te zullen kunnen uitpakken. Andere nichetoepassingen situeren zich in de sfeer van de sportcompetities, met bijvoorbeeld springmatten of aanlooppistes en toepassingen in de ritmische en artistieke gymnastiek. Ook voor schoonloopzones in bijvoorbeeld retailomgevingen heeft Tapibel inmiddels toepassingen met borstelmattten. Met een 45-tal medewerkers boekte Tapibel vorig jaar een omzet van 15,3 miljoen euro. Het bedrijf voert zijn producten uit naar een 70-tal landen wereldwijd. De KMO heeft intussen een zestal agentschappen werkzaam, waaronder recent in Spanje en Italië.

CRM-applicatie in volle uitrol

Ter ondersteuning van zijn toekomststrategie heeft Tapibel net de CRM-applicatie CAS genesisWorld uitgerold, die door software vendor Infomat wordt gecommercialiseerd. “We investeren in een CRM-oplossing omdat de communicatie en het bewaren van cruciale informatie, zowel intern als extern, van cruciaal belang wordt. In eerste instantie verkennen we de mogelijkheden van de applicatie intern. Bedoeling is evenwel die naderhand ook ter beschikking van het agentennetwerk te stellen”, onthult de managing director.Alvorens met CAS genesisWorld van wal te steken, hield de tapijtproducent een vergelijkend marktonderzoek. De applicatie van Duitse oorsprong kwam uiteindelijk als eindwinnaar uit de shortlist omwille van zijn verregaande aanpasbaarheid en flexibiliteit, moderne look en vooral zijn gebruiksvriendelijkheid. Ook onder meer de vlotte integratie met MS Exchange om de agenda’s te synchroniseren en het gemak om belangrijke e-mailcommunicatie per dossier te bewaren, waren doorslaggevend. Voorts bleken de projectaanpak en de implementatie door Infomat bijzonder vlot te lopen. Werner Verweyen: “CAS genesisWorld gebruiken we in eerste instantie om de interne en externe communicatie te stroomlijnen en om een centraal en overzichtelijk klantenbeheersysteem te implementeren. In het licht van de verdere uitbreiding van onze activiteiten, de toenemende klanteneisen op personalisatievlak en de verbreding van de nichetoepassingen vormt optimale communicatie een essentieel element”.Na de opleidingen zijn de medewerkers alvast enhousiast met de applicatie van start gegaan. Op kantoor, op de baan met de laptop, de smartphone of tablet, met genesisWorld zijn de klantendossiers steeds inzichtelijk en bereikbaar. Het is een bewuste keuze om de oplossing over de hele organisatie bedrijfsbreed uit te rollen. “Communicatie is niet enkel een zaak van de administratieve medewerkers en het commercieel team op het terrein, ook de productieafdeling is hier meer dan betrokken partij,” zo nog Verweyen. CAS genesisWorld is voor de betrokken medewerkers een essentiële tool in hun dagdagelijkse activiteiten. Via duidelijke dashboards weet iedereen perfect wat van hem verwacht wordt.

Een betere communicatie met de klant zal zich hoe dan ook in een hogere klantentevredenheid vertalen, beseft Werner Verweyen. Maar er is ook meer: “Met CAS genesisWorld mikken we tevens op een optimalisering van onze bedrijfsprocessen. Zo gebruiken we de applicatie voor een gedegen projectopvolging, met deelname van alle betrokken schakels binnen de organisatie, alsook voor de opvolging van de verzending van de monsters. Bedoeling is aldus de efficiëntie te verhogen en gelijktijdig de bijhorende kosten te visualiseren en, waar nodig, in te perken. Het lijdt weinig twijfel dat de CRM-technologie zal bijdragen tot een rendementsverhoging van zowel de binnen- als de buitenmedewerkers,” weet Verweyen. Dat een en ander een positieve invloed om de verkoopsprestaties zal hebben, staat voor hem buiten kijf. Aan mogelijke prognoses terzake waagt hij zich evenwel (nog) niet.

Overtuigd door onze klant aan het woord?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk